เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงงาน E-commerce

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การทำธุรกิจ E-commerce
การทำธุรกิจ E-commerceของกลุ่มกระผมคือเรื่อง การขายอุปกรณ์เครื่องเขียนโดยมี ปากกาไฟฉายเลเซอร์ เสาร์อากาศ และ แม่เหล็กในด้ามเดียวกัน เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนชั้นนำในการทำ การทำธุรกิจE-commerceโดยมีรูปแบบการค้าคือ การค้ารูปแบบ บุคคล กับ บุคคล – (C2C : Consumer to Consumer)เป็นการค้าและทำธุรกรรมระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือ ระหว่างผู้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยกันเอง ที่ไม่ใช่รูปแบบของร้านค้าหรือธุรกิจ ซึ่งการซื้อ-ขายนี้อาจทำผ่านเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ อาทิ การซื้อ-ขายในรูปของการประกาศซื้อ-ขาย หรือประมูลสินค้า ที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถนำข้อมูลสินค้าของตนมาประกาศซื้อ-ขายไว้บนเว็บไซต์ต่างๆ โดยจะมีข้อดีข้อเสียคือ1.ข้อดี คือ ทำการค้าได้ตลอด 24 ชั่งโมงและขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจากทั่วทุก มุมโลกสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาผู้ขายสามารถนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยคำสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่ต่างๆกัน ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และประหยัดค่าใช้จ่าย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น มีประโยชน์ที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือสามารถ เสนอข้อมูลที่ใหม่ล่าสุด ให้กับลูกค้าได้ทันที ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร และประหยัด เวลาในการประชาสัมพันธ์ ทำงานแทนพนักงานขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการขาย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถทำงานแทนพนักงานขายของคุณได้ โดยสามารถทำการค้าในรูปแบบอัตโนมัติ และ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการทางธุรกิจภายในองค์กร นั้นๆ แทนหน้าร้าน หรือบูทแสดงสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงสินค้าที่มีอยู่ ให้กับลูกค้าทั่วโลกได้มองเห็นสินค้าของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งหน้าร้าน หรือในการ เดินทางออกไปในบูทแสดงสินค้าในที่ต่างๆการออกแบบโดยการออกแบบเว็บไซต์จะออกแบบให้มีสีสันสดเพื่อให้ดูหน้าเข้าเว็บไซต์ และ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าการคิดผลกำไรโดยการคิดผลกำไรจะคิดจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นชิ้นโดยจะพิจารณาตามราคาสิ้นค้า คิดเปอร์เซ็นต์จาก 5-20% และสินค้าราคาต่ำสุดคือปากาลูกลื่น ราคา 5 บาท/1 ด้าม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น